Traumaterapi

Jag är certifierad i Lifespan Integration, som är en metod för att skonsamt läka traumatiska upplevelser. Lifespan Integration är en metod som möjliggör snabb läkning för människor som varit med om smärtsamma och skrämmande upplevelser, inklusive övergrepp och försummelse, och som lider av olika PTSD-symtom. Metoden läker utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning. Metoden fungerar bra både när det gäller ett specifikt trauma som tex olyckor, svåra förlossningar, rån, men också vid övergrepp eller våldsrelationer som varat över tid och också påverkat den egna självbilden.

Du som utbildar dig i Lifespan Integration och vill bli certifierad, har möjlighet att göra dina egna sessioner tillsammans med mig. Läs mer på https://lifespanintegration.com/sverige/

Jag samarbetar sedan 2016 med Wonsa, som har en mottagning för människor som varit utsatta för sexuella övergrepp och våld, vanligtvis under sin uppväxt. Genom att använda Lifespan Integration kan vi både läka gamla trauman och bygga ett tryggare själv via behandling med anknytningsreparationer. I det samarbetet är jag också med och bygger upp former för att möta anhöriga till den som varit utsatt, partner, barn och föräldrar. Läs mer på http://www.wonsa.se/sv/