Familjeterapi


Som familjeterapeut fokuserar vi på hur relationer och samspel i familjen ser ut och vad man vill förändra. Ofta har man olika behov, vilket betyder att det är en fördel att starta upp tillsammans med hela familjen. Därefter gör vi en planering kring vilka som behöver ses kring vad och hur. Ett möte är 90 minuter.
Familjeterapin bygger på systemteoretiska teorier om hur vi samspelar och påverkar varandra, och där också möjligheterna till förändring finns.

När?

  • Kriser i familjen
  • Kommunikationsproblem
  • Föräldrastöd
  • Problematik hos barn eller vuxna
  • Samlevnadsproblem
  • Samspelbehandling förälder-barn
  • Separationer med konflikter