Om mig


Jag har nu en läng erfarenhet av att arbeta med människor i alla åldrar och med många olika svårigheter och problem. För mig är varje möte ett skapande som vi gör tillsammans, du med dina erfarenheter och jag med mina. Mitt förhållningssätt är ”systemiskt”, vilket innebär att jag alltid ser människor i sitt sammanhang. Vilka finns runt problemet och kan vara en tillgång?

Barn och familj har alltid legat mig varmt om hjärtat och avspeglar sig också i mitt arbetsliv och mitt fokus. Att bidra till ett mer empatiskt och näringsrikt familjeliv, som gynnar både stora och små.

Utbildningar

  • Socionomutbildning, Göteborgs Universitet
  • 3-årig grundläggande familjeterapiutbildning, Ärnfast & Cederberg, 1997
  • 1-årig utb i nätverksarbete, Bernt Andersson, 1998
  • Signs of Safety, Tomas Emreus, 2012
  • Psykoterapeutprogrammet med familjeinriktning, Göteborgs Universitet, 2012
  • Lifespan Integration, level 1-3, 2018. Certifierad maj 2019

Samt en hel del kortare utbildningar i narrativt förhållningssätt, samarbetssamtal, Komet föräldragrupper, barngruppsarbete, utbildning inom POSOM-området mm

Arbete


Jag har arbetat inom kommunal socialtjänst under många år. Först som fältassistent, sedan som utredare inom barn- och ungdomsenheter, därefter som familjebehandlare under 15 år. På Familjecentral har jag mött nyblivna föräldrar med bebisar, med fokus på anknytning och samspel. Mångårig vana av att leda föräldragrupper Komet, ABC mm.

Sedan 2014 arbetar jag som privatpraktiserande psykoterapeut och som upphandlad familjebehandlare i några kommuner runt Stockholm. Sedan några år ingår jag också i Wonsa-teamet, som traumaterapeut.

Tillsammans med några kollegor erbjuder jag systemteoretiska utbildningar, både kortare introduktioner och längre utbildningar som löper över tid, utifrån upphandling.

Jag har också haft handledningsuppdrag för arbetsgrupper och familjehem.


Forskning/uppsatser

”Med andra ögon- brukarens syn på familjebehandling”, Christina Löwenborg & Kari Kamsvåg, Fou Nordväst 2006:01
Med andra ögon brukarens syn pa familjebehandling

”Terapeuters föreställning med och om barn- varför involvera barn i familjeterapi”, Kari Kamsvåg Magnusson, 2012
Gupea

Samarbetspartner:


Mottagningen Dininsida
Wonsa
Lifespan Integration
Ismini Ohm-Zalitis
Johan Wallmark
Katarina Andersson Eklund
Ffst, Föreningen för familje- och systemisk terapi i Stockholm.
Sfft, Svenska föreningen för familjeterapi