Socialtjänsten


Jag har 15 års erfarenhet av att arbeta som familjebehandlare för barn, ungdomar och föräldrar i kommunal regi. Utöver uppdraget som familjebehandlare har jag haft ett stort antal föräldrautbildningar (Komet), barngrupper med olika inriktningar och tillsammans med kollegor ansvarat för nätverksarbete. Jag har även haft en anställning på en familjecentral där jag mötte föräldrar och spädbarn, både i enskilda samtal och gruppträffar, där samspel och mentalisering varit fokus.

Som familjebehandlare jobbar jag ibland själv i familjer, ibland tillsammans med en kollega, beroende på socialtjänstens uppdrag. Vi ses där det passar familjen bäst, i hemmet eller i vår lokal, och med de som behöver ses för att hitta alternativa sätt att möta det som är problemet. Barns delaktighet är viktig. Hur bestämmer vi tillsammans. Om det behövs och ingår i uppdraget, deltar jag/vi i samarbetet med förskola, skola, Bup osv.

Jag är upphandlad som familjebehandlare i Nacka och Värmdö kommun.