Tree of Life

En narrativ metod för att i grupp stärka identitet och känslan av samhörighet. Jag utbildar i metoden samt håller Livets träd-grupper. Tree of Life skapades för att hjälpa svårt traumatiserade barn utan att återtraumatisera, med fokus på att stärka barnet. Jag har använt Tree of Life bl.a. med barngrupper, nyanlända barn och ungdomar, och kvinnor som varit utsatta för övergrepp under uppväxt, men har använts inom många olika sammanhang. Läs mer om Tree of Life på https://dulwichcentre.com.au


Systemteoretiska utbildningar

Tillsammans med två kollegor, Johan Wallmark och Ismini Ohm, utbildar jag i systemteori inom socialtjänsten. Vi åtar oss både kortare ”inspirationsdagar” kring systemiskt förhållningssätt, men också längre utbildningar som löper över tid och som varvar teori med praktiska övningar.