Enskild terapi


Att söka individualterapi brukar innebära en önskan om att förstå sig själv bättre och att kunna möta sina behov för ett ökat välmående i livet. Upplägget i terapin ser olika ut beroende på vad du varit med om och vad du befinner dig i. Har du en otrygg uppväxt, med våld och omsorgsbrist, behöver du ofta en längre insiktsterapi, medan det i olika livskriser kan räcka med en mer avgränsad behandling. Vid vårt första möte kartlägger vi behoven och gör en plan för upplägget.
Jag tar emot utbildningsterapier till reducerad kostnad.
Ett möte är vanligtvis 50 min, men kan variera utifrån behandlingsupplägg.

När?

  • För att förstå sig själv och andra bättre
  • Hantera trauman och svåra upplevelser
  • För att komma i kontakt med sina känslor, förstå och hantera dem
  • För att hitta nya, mer fungerande samspelsmönster
  • Vid kriser, förluster och sorg
  • Vid depression, ångest och oro.