Kari Kamsvåg Magnusson

Socionom & Leg. Psykoterapeut


Jag är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomsfamiljer, främst som familjebehandlare i kommunal regi. Numera är jag privatpraktiserande på mottagningen Dininsida i Gamla stan, men kombinerar det med att vara upphandlad som familjebehandlare i Nacka och Värmdö kommun.

Du/ni kommer till mig bl.a. för att:

  • Förändra din livssituation och behöver stöd i att finna möjliga vägar.
  • Förstå dig själv och dina nära relationer för ett bättre samspel i tillvaron.
  • Nå mer konstruktiva sätt att kommunicera med varandra.
  • Stöd i föräldraskapet och/eller parrelationen.
  • Bearbeta och läka trauman och bli mer stärkt i dig själv.
  • Konsultativt stöd kring ett dilemma.

Vi ses för ett första samtal för att kartlägga din situation och behov, och tillsammans lägga upp en plan för hur vi ska gå vidare.